Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki
Bu araştırmanın amacı, fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarında yapılan yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarındaki istatistiksel hataları incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki üç devlet üniversitesinin kütüphanelerinde bulunan fen bilimleri ve matematik eğitimi alanlarıyla ilgili tezlerin listesi çıkarılmıştır. Bu listeden; Bilgisayar, Biyoloji, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Matematik eğitimi alanları ile ilgili 129 adet tez çalışması random olarak seçilmiştir. İncelenen tez çalışmalarındaki hatalar yedi farklı alt boyutta değerlendirilmiştir. Bu boyutlar; veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenirlilikleri ile ilgili hatalar, örneklem seçimi ile ilgili hatalar, betimsel istatistiklerin kullanımına yönelik hatalar, normal dağılım tespitine yönelik hatalar, parametrik ve parametrik olmayan testlerin kullanımı ile ilgili hatalar, ifade hataları ve biçimsel hatalardır. Araştırma sonucunda, birçok tez çalışmasında istatistiksel açıdan hatalı kullanımların olduğu gözlenmiştir. Bu hatalar, bazı alt boyutlarda yıllara bağlı olarak değişim göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak, istatistik tekniklerinde yaşanan gelişmelere göre çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tez araştırmaları, İstatistik, İstatistiksel hatalar

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri