Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmenlerin İş Değerlerinin Örgütsel Adalet Algılarına Etkisi
Bu araştırma, sendika üyesi olan öğretmenlerin iş değerleri ile örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, tarama modeli ile gerçekleştirilmiş betimsel bir çalışmadır. Araştırma evrenini; Burdur İl merkezinde eğitim iş kolundaki; Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen, Eğitim Sen ve Eğitim İş sendikalarına üye 671 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem, tabakalı örnekleme yöntemine ile seçilen 227 öğretmeni kapsamaktadır. Veriler araştırmanın amacına uygun olarak; frekans, ( ) ortalama, korelasyon, regresyon ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin en önemli iş değeri, işleri ile ilgili gerektiğinde kendi başlarına karar alabilmek iken en önemsiz iş değeri, yapılan işin karşılığı yüksek ücret elde etme olanağının olmasıdır. Öğretmenlerin iş değerleri ile en yüksek ilişki etkileşim adaleti algıları arasındadır. İş değerleri en fazla etkileşim adaleti algılarını etkilemektedir. İş değerlerine ve örgütsel adalete ilişkin öğretmen algıları arasında üye oldukları sendikalara göre fark vardır

Anahtar Kelimeler
Değer, iş değeri, örgütsel adalet

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri