Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Aktifliğin Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanımının Başarıya Etkisinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, aktiflik konusun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkililiğini geleneksel kimya öğretim yöntemi ile karşılaştırarak incelemektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin aktiflikle ilgili verilen olayları irdeleme ve açıklama getirebilme başarıları incelenmiştir. Çalışma, 67 lise üçüncü sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan materyallerin bir kısmı internet kaynaklarından temin edilmiş ve düzenlenmiştir. Bir kısmı ise Macromedia Flash 8.0 programı kullanılarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Toplam 4 etkinlik uygulanmıştır. Uygulama sonrasında başarıyı ölçmek için öğrencilere yöneltilen sorular gerekli literatür çalışması yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. Çalışma 4 etkinlik ve 5 soru ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, bilgisayar destekli öğretim yöntemi ile eğitim gören öğrencilerin aktiflik bilgisini kullanma başarılarının, geleneksel öğretim yöntemi öğrencilerine göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin aktiflikle ilgili olayları daha iyi analiz edebildikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Aktiflik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Kimya eğitimi

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri