Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmenler Odasında Gündem
Bu araştırmanın ana problemi, öğretmenler odasında öğretmenlerin gündemini oluşturan temel konular ve bu konuların ele alınma sıklıklarını belirlemektir. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 343 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmenler Odası Sosyal Yaşam Anketi” kullanılarak toplanmıştır (Cronbach alpha= 0,954). Toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve varyans analizi yapılmıştır (p<0,05). Araştırma sonuçlarından bazıları şöyle özetlenebilir: Öğretmenler okul ortamına ve eğitim-öğretime ilişkin konuları“oldukça sık”, kişisel konuları ve sosyal, ekonomik ve siyasal konuları “bazen” konuşmaktadırlar. Öğretmenler,öğretmenler odasında en sık eğitim-öğretime ilişkin konularla, okul ortamına ve akademik gelişime ilişkin konuları konuşmaktadırlar. Bayan öğretmenler, erkek öğretmenlere göre eğitim-öğretime ilişkin konuları daha sık konuşmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Öğretmenler odası, öğretmen, serbest zaman etkinlikleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri