Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Kursundan Öğretime Yansımalar
Bu çalışmanın amacı; alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan bir hizmet içi eğitim kursundan kazanılan bilgilerin öğrenme ortamına yansıma durumlarını araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini hizmet içi eğitim kursuna katılan iki fen ve teknoloji öğretmeni ve bu öğretmenlerin sınıflarında öğrenim görmekte olan 65 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış gözlem formu, yapılandırılmamış mülakat soruları ve anket kullanılmıştır. Mülakat ve gözlem verilerinin analizinde nitel veri analizine uygun analiz yapılmıştır. Anket verilerinin analizinde ise frekans değerlerinin bulunduğu tablolardan faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; her iki öğretmenin de geleneksel ölçme-değerlendirme tekniklerinden olan soru-cevap tekniğini çok fazla kullandıkları, alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden de hazırlanmasında kendilerine çok fazla zahmet gerektirmeyen teknikleri kullanmayı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin ekonomik düzeylerinin, ailelerin eğitim düzeylerinin ve öğrenci ilgilerinin zengin içerikte alternatif ölçme değerlendirme tekniği geliştirmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hizmet içi eğitim, alternatif ölçme ve değerlendirme, fen ve teknoloji öğretmenleri, rubrik.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri