Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına, Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi
Fizik eğitiminin öneminin gün geçtikçe arttığı bilincinden hareketle bu alana yönelik çalışmalar, fizik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi anlamında bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Fizik eğitiminde amaçların istenen düzeyde gerçekleştirilebilmesi için, çağdaş öğrenme kuramlarında. Öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin uygulanması önerilmektedir. Bunlardan biri de işbirlikli öğrenmedir. Bu araştırmada, fizik dersinde ısı ve sıcaklık ünitesi, parçalı öğretim tekniği kullanılarak işlenmiştir. Araştırmada, “Parçalı öğretim tekniğinin, fizik dersinde öğrencilerin akademik başarı ve grup çalışmasına yaklaşımlarına etkisi var mıdır?" sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma İstanbul ili Kadıköy ilçesindeki bir özel lisede yapılmıştır. Araştırmaya bu okuldaki 9A ve 9B sınıflarından toplam 50 öğrenci katılmıştır. A ve B şubeleri rasgele kontrol ve deney grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada 9A sınıfına geleneksel yöntemle, 9B sınıfına parçalı öğretim tekniği kullanılarak ders işlenmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ‘’t’’ testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırmada, elde edilen bulgularda, 9. sınıf fizik dersinde, parçalı öğretim tekniğinin kullanılması öğrencilerin akademik başarılarını olumlu; grup çalışmalarına yaklaşımlarını olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bulgulara dayanılarak öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Fizik Eğitimi, Akran Eğitimi, Parçalı Öğretim, Isı ve Sıcaklık, Grup Çalışmalarına Yaklaşım Ölçeği.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri