Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri
Bu araştırmada amaç, ilköğretim okul yöneticilerinin görüşlerine göre öğrencilerin istenmeyen davranışlarını ve bunlarla baş etme yöntemlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemi olarak desenlenmiştir. Çalışma gurubu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Antalya ili Kemer ilçesinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 8 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 12 okul yöneticisinden oluşmuştur. Veriler, 18 soru maddesinden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin kayıt edilmesinde not tutma ve ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Bulgular, istenmeyen davranışlarla başa çıkmada bağlantılı tüm değişkenlerin değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler
Okul, öğrenci, istenmeyen davranışlar, davranış yönetimi, disiplin

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri