Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Üniversitelerde Görevli İngilizce Eğitmenleri Arasında Yansıtıcı Öğretimin Yaygınlaştırılması Üzerine Bir Çalışma
Bu çalışmanın amacı yansıtıcı öğretimi yabancı dil eğitmenlerinin mesleki gelişimlerinin bir parçası haline getirerek yüksek öğretimde mesleki gelişim uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamaktır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak yansıtıcı öğretim programı geliştirilmiş ve İngilizce eğitmenleri ile yüz yüze görüşmeler ve eylem araştırması yapılmıştır. Çalışmada yer alan eğitmenlerin eylem araştırmalarında öğretimlerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmada büyük bir uğraşı içerisine girdikleri ve çalışma sonucunda öğretim süreçlerini daha eleştirel bir açıdan ele almaları ile öğretime olan bakış açıları ve uygulamalarının değiştiği görülmüştür. Eylem araştırmalarında eğitmenler kendi öğretimlerini içeren öğrenci isteklendirmesinin artırılması, öğretmenlerin kendi dil kullanımlarının geliştirilmesi, anadilin (Türkçe) kullanımının en aza indirilmesi ve hedef dilin (İngilizce) yaygın olarak kullanımı gibi konularda eylem araştırması yapmışlardır. Bu sonuçlar eğitmenlerin mesleki başarıları için kendi öğretimlerine eleştirel yaklaşmaları ve yansıtıcı eğitim uygulamalarında daha çok yer almaları gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada uygulanan yöntemi, diğer benzeri kurumlar kendi

Anahtar Kelimeler
Yansıtıcı öğretim, eylem araştırması, sürekli mesleki gelişim, İngilizcenin yabancı dil olarak

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri