Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Üniversite İklimi ve Atalet Arasındaki İlişki
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının görüşlerine göre üniversite iklimi ile atalet arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, tarama modeli niteliğindedir. 2008-2009 akademik dönemi bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin tamamına (407) ölçek dağıtılmış geriye dönen 277 ölçekten elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan üniversite iklimi ölçeği Johnson, Johnson, Douglas ve Zimmerman (1999) tarafından, atalet ölçeği ise Liao, Fei ve Liu, (2008) tarafından geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının algılarına göre, üniversite ikliminin (motivasyon ve sosyal imkanlar) öğretmen adaylarının atalet düzeyini anlamlı olarak yordadığı tespit edilmiştir. Üniversite iklimi ile atalet düzeyi arasında ters bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Atalet, Motivasyon, Örgüt İklimi, Sosyal İmkânlar.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri