Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması
Anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerde görülen kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi gerekmektedir. Kavram yanılgıları geleneksel yöntemlerin dışında farklı öğretim yöntemleri kullanılarak giderilmeye çalışılmalıdır. Kavramsal değişim metinleri (KDM), öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının giderilmesinde ve kavramsal değişimin sağlanmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. KDM’nin doğru fikirlerle yanlış fikirleri karşılaştırarak kavramsal çelişki oluşturduğu için başarılı olduğu ifade edilmektedir. Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan etkili yöntemlerden bir diğeri de “Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ)”dir. BDÖ öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendirme, öğrencilere bireysel ve kendi hızlarına göre öğrenme imkânı sunma ve kendi öğrenmelerinde aktif rol alma gibi amaçlarla bir öğretim aracı olarak bilgisayardan faydalanma olarak tanımlanabilir. Son yıllarda ülkemizde kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik yapılan çalışmalarda KDM’nin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar incelendiğinde, KDM’ler hazırlanırken bireyin bilgileri belleğinde hem grafiksel, hem de sembolik olarak temsil etmesine olanak sağlayarak, hem öğrenmeyi daha anlamlı, hem de daha kalıcı kılmaya yarayan BDÖ uygulamalarından yeterince faydalanılmadığı gözlenmektedir. Dolayısıyla bu konuda ilk defa araştırma yapacak olan araştırmacılar çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu çalışma kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik olarak daha önce hazırlanmış olan KDM’lerin, bilginin bilişsel yükünü hafifletmek için animasyon, renkli resim, analoji gibi görsel-işitsel öğelerle desteklenerek bilgisayar ortamına aktarılmasına ve içerik düzenlemede etkili olacağı, çevirim içi sohbet, mesaj, forum gibi olanaklara imkân verdiği için öğrenciler arasında ve öğrenciler ile araştırmacılar arasında her an iletişim ve etkileşimi sağlayacağı düşünülen, daha önce genellikle uzaktan eğitim çalışmalarında kullanılan ve açık kaynak kodlu bir yazılım olan Moodle-Öğretim Yönetim Sisteminin kullanılmasına yönelik bir ders uygulaması örneği sunmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın eğitim araştırmacılarına ve öğretmenlere, kavram yanılgıları, kavramsal değişim, BDÖ materyali geliştirme ve e-öğrenme konularında faydalı bilgiler sunacağı ve daha sonra yapılacak araştırmalara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kavram Yanılgıları, Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri, Moodle Öğretim Yönetim Sistemi, Fotosentez

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri