Menü

Hızlı Erişim & Quick access







Özet


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve
Hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri her alanda olduğu gibi eğitim alanında da köklü değişimlere neden olmaktadır. Çağdaş eğitim düzeyini yakalayabilmek için bilgi ve iletişim alanlarındaki gelişmelerin eğitim programlarıyla bütünleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu teknolojilerden biri olan bilgisayar, eğitim ve öğretim ortamlarında etkin olarak kullanılmaya başlanmış, internet kullanımının da yaygınlaşmasıyla günümüzde çok daha farklı boyutlara ulaşmıştır. Ancak bilgisayar ve internet kullanımının eğitim-öğretim sürecinde etkili olabilmesi, öğrencilerin bilgisayara ve internet kullanımına yönelik tutumu ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu’na yeni başlayan öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumları araştırılmış, program, cinsiyet, bilgisayar sahibi ve internet erişimi olma bağımsız değişkenlerine göre fark olup olmadığı karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin bilgisayar ve internet tutumlarının belirlenmesinde “Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutum Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, Buldan MYO öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu tutum göstermektedir. Bilgisayar sahibi ve internet erişim olan öğrenciler bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu tutuma sahiptirler.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar, İnternet, Tutum, Meslek Yüksekokulu

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri