Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Öğretmenlik Mesleğinde İlk Adım…Eğitim Bilimlerine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi
Bu çalışma, öğretmen adaylarının önceki adı “Öğretmenlik Mesleğine Giriş” olan “Eğitim Bilimine Giriş” dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, likert tipi bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Eğitim Bilimlerine Giriş Dersi Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi sürecinde; sırayla literatür tarama, kompozisyon ile öğrenci görüşü alma, madde havuzu oluşturma, uzman görüşleri alma, ön deneme çalışması yapma, yapı geçerliliği ve güvenirliği belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bilimlerine Giriş Dersi Tutum Ölçeğinin ayırt edici geçerliğini tespit etmek için alt-üst % 27’lik grup karşılaştırması yapılmıştır. Madde analizi sonucu çıkarılan üç maddeden sonra geriye kalan 31 maddeden oluşan nihai ölçek 413 öğretmen adayına uygulanmıştır. İlk olarak faktör analizi yapılmış ve KMO değeri 0,965 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığını belirleme amacıyla yapılan istatistiksel analizler sonucunda Cronbach alpha güvenirlik katsayısının .9485 olduğu belirlenmiştir. Yapılan son istatistiksel analiz olan korelasyon analizi sonucunda, faktörler arasında pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Bilimlerine Giriş Dersi, öğretmen eğitimi, tutum, ölçek, faktör analizi.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri