Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı Dersine Yönelik Tutum ve Başarıya Etkisi
Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin, tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersine yönelik tutum ve başarıya etkisini incelemektir. Araştırma; 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, III. Sınıf öğrencilerinden tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersini alan 24 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemleri; deney grubuna ise işbirlikli öğrenme yöntemi tekniklerinden; öğrenci takımları – başarı bölümleri tekniği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için t-testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; işbirlikli öğrenme yönteminin başarı düzeylerini arttırmada daha etkili olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Derse yönelik tutumlarına bakıldığında ise deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme, laboratuar, tutum, başarı

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri