Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKIM VE ELEKTROMAGNETİK DALGA OLUŞUMU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca temel fizik derslerinde edindikleri kavramların "Elektromagnetik Teori" dersinde hedeflenen yeni kavramların oluşumuna ne şekilide katkıda bulunduğu araştırılmıştır.. Yapısalcı öğretim tekniğine göre yeni kavramların doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için ön kavramların zihinde nasıl oluştuğunu belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla araştırmanın birinci kısımda Marmara Ünivirsitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalına farklı üniversitelerden kaydolan 97 öğrenciye alternatif ve doğru akım ile ilgili tek soruluk açık uçlu yazılı bir test uygulanmıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ise gönüllü öğrenciden oluşan beşer kişilik toplam 20 kişilik çalışma grubu oluşturularak yarı-yapılandırılmış grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşmelerin video kaydı alınarak daha sonra yazıya aktarılmıştır. Araştırma nitel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmanın birinci kısmında kodlama öğrenci cevaplarındaki sebeplendirmeler gözöüne alınarak yapılmıştır.Araştırmaların ikinci kısmında ise bu cevap kodlarında ifade edilen öğrencilerin düşüncelerinini daha derinlemesine incelemesi amaçlanmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin akım ve elekromagnetik dalga oluşumu ile ilgili kavram yanılgıları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri