Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Babaların 3-6 Yaş Grubu Çocuklarıyla Geçirdikleri Zamanın Niteliğini Geliştirme1
Bu araştırmada; babaların, 3-6 yaş grubundaki çocukları ile geçirdikleri zamanın niteliğinin geliştirilmesine çalışılmıştır. Araştırma, 16’sı deney, 14’ü kontrol grubunda olmak üzere toplam 30 gönüllü baba ile yürütülmüştür. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Zamanın Niteliğini Belirleme Anketi” (ZNBA) ve Dökmen tarafından geliştirilmiş olan Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) ile elde edilmiştir. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen “Baba Eğitimi Programı” (BEP) kullanılmıştır. Bu program hafta sonlarında ikişer saatlik oturumlar halinde 10 oturumda verilmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde parametrik olmayan istatistikler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; uygulanan Baba Eğitimi Programı’nın, babaların çocukları ile geçirdikleri zamanın niteliğini olumlu düzeyde artırdığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Baba Eğitimi, Baba Eğitim Programı, Baba ile Geçirilen Zamanın Niteliği,

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri