Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


3-7 YAŞ ÇOCUKLARINDA GEOMETRİK DÜŞÜNMENİN GELİŞİMİ
Bu çalışmanın amacı; çocukta geometrik düşünmenin gelişimi ile ilgili daha fazla bilgi elde etmektir. Bunun için değişik yaşlardaki 105 çocuğa toplam 7 uygulamalı soru yöneltilmiştir. Çocukların verdikleri cevaplar dikkatle gözlenmiş ve cevaplarla ilgili ayrıntılı notlar alınmıştır. Tam olarak cevaplananlar 2, yarım cevaplananlar 1 ve yanlış cevaplanan ya da cevapsız kalanlar 0 ile kodlanmıştır. Elde edilen veriler daha sonra öğrencilerin yaşları esas alınarak sıraya konulmuş ve analize tabi tutulmuştur. Analiz sonuçları çocukların geometrik düşünme ile ilgili yeteneklerinin gelişimlerinin farklılıklar gösterdiğini ortaya koymuştur. Varılan sonuçlar okul öncesi öğretim programlarını etkileyecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri