Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN İÇERİK VE
Bilindiği gibi haberleşmede, ulaşımda başdöndürücü bir hızla devam eden teknolojik gelişmeler, dünyayı adeta bir “köy”e dönüştürmüştür. Ayrıca ortaya çıkan “Gümrük Birliği”, bağımsızlaşan Türk cumhuriyetleri, Türkiye’nin jeopolitik konumu, “çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma” iddiamız göz önüne alındığında, iki bin yıllarının, Türk insanının ve sınıf öğretmeni adaylarının nitelik ve niceliğinin daha farkı bir biçimde yeniden ele alınması gerektiğini zorunlu kılar. Araştırmamızda öğrencilerimizin ekonomik, sosyal, kültürel konulara ne kadar ilgi gösterdikleri “sosyal bilgiler”in ne kadar önemdendiği ele alınmıştır. Aynı zamanda dersin içeriği, öğrencinin öğrenme yaklaşımları, dersin işlenmesinde teknolojiye ne kadar yer verildiği incelenmiştir. Eğitim Fakültesi öğrencisi üç yüz kişiye iki ayrı anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçların tespit edilen amaçlara uygun düşmediği anlaşılmıştır. Özellikle demokrasinin, insan haklarının, düşünce özgürlüğünün ve benzeri kavramların kazandırılmadığı görülmüştür. İçerik çerçevesinde çağdaş çağdaş standartlara yeterince yer verilemediği, ülkede ve dünyada görülen değişime ayak uydurulamadığı, gereksiz ayrıntılara girildiği anlaşılmıştır. Öğrenme sorunları kapsamında, aktif yöntemlerin yeterince kullanılmadığı, teknolojiye yer verilmediği, öğrenci ve öğretim elemanlarının gerektiği kadar denetlenemediği, sevgi ve güven ortamının sağlanamadığı görülmüştür. Sözkonusu bulgular, öğrencide bu dersin amaçlarına uygun bir kimlik oluşturamamıştır. Bu bakımdan önce hedeflerin gerçekçi bir şekilde yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Öğretimde aktif yöntemlere ve teknolojiye yer verilmelidir. Öğrenmede öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir strateji esas alınmalıdır. Öğrenciyi mutlaka “araştırma, inceleme ve bilgi yaratma” sürecine güdülemek gerekmektedir. Denetim sağlanmalı, sınav sistemi yeniden düzenlenmelidir. Eğitim Fakülteleri ile İlköğretim Kurumları arasında çok yönlü koordinasyon sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
-

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri