Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN VE BAĞLI OLDUKLARI ÜNİVERSİTELERİN NİCEL
Araştırmanın temel amacı, eğitim fakültelerinin ve bağlı bulundukları üniversitelerin nicel veriler esas alınarak mevcut durumlarının ortaya konulması ve bunların karşılaştırılmasıdır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evrenini eğitim fakülteleri ve bağlı bulundukları üniversitelere ait nicel veriler oluşturmaktadır. Bu bağlamda 45 devlet, 2 ‘de vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 47 üniversite ve 58 eğitim fakültesi araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler 2003-2004 yılına ait YÖK kaynaklarından alınmıştır. Veriler analiz edilerek alt amaçlar doğrultusunda yorumlanmıştır. Üniversiteler, Eğitim Fakülteleri

Anahtar Kelimeler
Üniversiteler, Eğitim Fakülteleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri