Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖzet


Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SWOT Analizi1
Araştırma ilçe milli eğitim müdürlüklerinin güçlerini ve bunları nasıl kullandıklarını, paydaşlarının görüşlerine başvurarak SWOT çözümlemesi tekniği ile belirleyip betimlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada durum tespiti için tarama modeli kullanılmıştır. Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okullar, kaymakamlık, belediye, sağlık grup başkanlığı, il milli eğitim, sivil savunma, mal müdürlüğü yöneticileri, öğretmenleri ve iş görenleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Öğretmen ve okul yöneticilerinin okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve merkez, köylere göre sayıları oranlı eleman örnekleme ile belirlenmiştir. Örneklemi 250 kişi oluşturmuştur. Verilerin toplanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Güç Betimlemesi Anketi geliştirilmiştir. Ankette güçlü, zayıf yanlara ilişkin 15 madde ve bir açık uçlu soru; fırsatlara, tehditlere ve paydaş önerilerine yönelik olarak da tümü açık uçlu bir bölüm ayrılmıştır. Veriler, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılan gözlem ve kayıt incelemeleri ile desteklenmiştir. Araştırma bulguları arasında özlük işlemleri, diğer kurumlarla iletişim ve işbirliği, teknolojik araç ihtiyacı, çalışma ortamı, hizmet içi eğitim güçlü yönler olarak belirginleşmiştir. Zayıf yönler olarak da; okul ve kurumların ekonomik giderlerinin sağlanamaması, yazışma işlemleri, rehberlik hizmetleri, denetim, araştırma ve yayın öne çıkmıştır. Hem tehdit hem de fırsat olarak belirtilen bulgu ise; siyasetçiler, kalifiye nitelikli çalışan ve spor etkinlikleri olmuştur. Müdürlüğün hizmetlerine ilişkin ortaya çıkan bulguların belirli alanlara ilişkin önemli oranda farklı algılar ifade ettikleri söylenebilir

Anahtar Kelimeler
Güç Çözümlemesi, Paydaşlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri